Ferie- og fridage i Lobeliahaven

Ferie og lukkedage i året 2021: 

Juleferie 1. januar  -  Lukket 

Vinterferie 13. - 21. februar - Lukket 

Påskeferie 31. marts - 5. april - Lukket

St. Bededag 30. april - Lukket 

Kristi Himmelfartsdag 13. maj - Lukket 

Afspadsering 14. maj - Lukket 

Pinse mandag 24. maj - Lukket 

Sommerferie 19. juli - 8. august - Lukket 

Efterårsferie 18. - 24. oktober - Lukket 

Juleferie  22. - 2. januar - Lukket 

 

Herudover holder vi 3 afspadseringsdage (omsorgsdage). Afspadseringsdagene bruges til tandlæge,- og lægebesøg og lignende for os selv og vores børn og vil blive varslet som udgangspunkt mindst to uger i forvejen.

 

Vores feriedage for hele året bliver meldt ud i begyndelsen af januar.

 Når vi holder ferie eller en afspadseringsdag er dagplejen lukket.

 Fri- /omsorgsdage varsles i tilstrækkelig god tid.