I tilfælde af sygdom

Hvis jeres barn er ramt af sygdom kan jeg selvfølgelig ikke tage imod det. Syge børn har brug for at blive passet hjemme. Er barnet sløj og har feber mens det er i pasningsordningen, vil jeg selvfølgelig ringe efter jer. Børn kan være syge og være dårlige tilpas selv om de ikke har feber eller hvis sygdommen "kun" skyldes en virus. Man må vurdere konkret om barnet er tilpas nok til at deltage i de daglige aktiviteter, eller om det har brug for ro og hvile derhjemme.

Husk venligst at give os besked både ved sygdom og raskmelding, ring eller send en sms.  

Vi henviser i øvrigt til Sundhensstyrelsens retnignslinjer for forebyggelse af smitte: 

https://www.aarhus.dk/media/45277/ved-mistanke-om-smitte-i-dagtilbud-skole-og-ungiaarhus.pdf 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Information-til-for%C3%A6ldre/Har-dit-barn-symptomer-paa-covid-19-one-pager.ashx?la=da&hash=6B5808BB71176C6037D4810B53485518E3A1C6CC 

 

Hvis jeg er syg eller har et sygt barn hjemme:

Sygdom kan vi desværre alle løbe ind i. Jeg er meget sjældent syg, men skulle det ske, er det vigtigt at bemærke, at jeg ved kortvarig sygdom kan tilbyde vikar (som også er godkendt af kommunen). Hvis mine egne børn rammes af sygdom, passes de i hjemmet, og vi er påpasselige med deres omgang med børnene og har fokus på at ungå smitte. 

Jeg giver selvfølgelig besked så hurtigt som muligt i tilfælde af sygdom. 

Er jeg nødt til at holde fri på grund af sygdom, og kan jeg ikke finde en vikar, gives der ikke refusion for de dage, hvor barnet evt. ikke kan passes hos mig, ligesom I som forældre heller ikke skal betale dele af tilskuddet tilbage til kommunen.