Kontrakt:

Indgåelse af aftale/ kontrakt:

Bliver vi enige om en pasningsaftale, så laver vi en kontrakt - en privatretlig aftale om pasning. Herudover skal der indgås en aftale med Aarhus Kommune om, at pasningen foregår i vores godkendte rammer, samt skal der ansøges om tilskud for den periode aftalen gælder. 

Disse underskrives af jer og af den af os som skal have kontrakten, hvorefter vi sender den ind til godkendelse hos "Pladsanvisningen i Aarhus Kommune". 

Opsigelse af kontrakt:

Vores aftale/ kontrakt kan opsiges af begge parter. Der gælder to måneders opsigelse fra den 1. i en måned. Vi har indrettet vores opsigelsesfrister i overnesstemmelse med Aarhus Kommunes institutioners kutyme. Dette betyder, at der som hovedregel gælder to måneders opsigelse. Der kan dispenseres fra disse regler i disse situationer: 

- hvor forældrene har informeret os, før pladsen tilbydes, at deres barn står på venteliste til en institutionsplads og der tilbydes plads i den ønskede institution med kortere varsel end de to måneder. 

- i særlige tilfælde hvor pladsen kan besættes til anden side inden udgangen af opsigelsesfristen - dette skyldes, at vi ikke tager dobbeltbetaling for en plads. Kan pladsen overtages af et barn som står indskrevet på vores venteliste, så hæfter man alene for den periode hvor pladsen ikke er optaget, dog ikke længere end to måneder. 

Hvad skal I medbringe: 

Som forældre skal I selv medbringe følgende:

- Barnevogn m. godkendt sele, dyne, babalarm og sengetøj. 

- Skiftetøj

- Sovetrøje, fleece eller lignende

- Sut og evt. puttebamse

- Praktisk udetøj, som kan tåle at blive snavset og som passer til det aktuelle vejr.

 Jeg sørger for bleer og pusletilbehør til børnene. Det skal ikke medbringes. 

 

Forsikring og tilsyn:

I SKAL som forældre sørge for, at jeres barn er dækket af jeres familie- og ulykkesforsikring, såfremt barnet forvolder skade på sig selv eller andre.

Ring evt. til jeres forsikringsselskab og rådfør jer med dem.

 

Tilsyn med dagplejen

Ligesom den kommunale dagpleje er den private dagpleje også underlagt periodisk pædagogisk tilsyn. Vi får får jævnligt både anmeldt og uanmeldt besøg af Århus kommunes tilsynskonsulent fra kommunens Børn og Unge-afdeling. 

Vi deltager i temamøder og aftenmøde arrangeret af Aarhus Kommune. 

 

Pris 

En privat børnepasser bliver betalt af forældrene. 

Forældrene får 75% af betalingen dækket som tilskud, der bliver betalt af kommunen. Der er dog et max. tilskud som er forskellig fra kommune til kommune, og bliver reguleret 1 gang om året. 

Århus Kommune udbetaler 6.423 kr. pr. måned til børn imellem 0 til 2 år og 3.448 kr. pr. måned til børn fra 3 år til den 1. august det år dit barn starter i skole. Disse satser er gældende for året 2022. 

Alt afhængig af hvilken kommune I bor i, vil jeres egenbetaling for en plads i Lobeliahaven enten matche den kommunale dagplejes eller være billigere.

Århus Kommunes tilskud udbetales den første hverdag i måneden. Pladsen betales månedsvis forud. I betaler også for juli måned, selvom der afholdes ferie, og får selvfølgelig også det fulde kommunale tilskud under både ferie og i tilfælde af sygdom. 

Der ydes desværre ikke tilskud til hel eller delvis friplads.

En privat børnepasser er, på samme måde som den kommunale dagplejer, godkendt til at passe børn i eget hjem. Der føres tilsyn ved bl.a. uanmeldte besøg fra en dagpleje pædagog fra kommunen flere gange om året. 

En privat børnepasser skal selv visitere børn og føre ventelister. Indmelding foregår gennem mig.

En privat børnepasser anskaffer selv de ting, der skal bruges til børnene (legetøj, sandkasse, udendørs legetøj, klapvogn til når vi skal på tur, osv.)