Kontrakt:

Indgåelse af aftale/ kontrakt:

Bliver vi enige om en pasningsaftale, så laver vi en kontrakt. 

Kontrakten er på forhånd udfærdiget af kommunen, den underskrives af jer og Lobeliahaven, hvorefter jeg sender den ind til godkendelse hos "Pladsanvisningen i Aarhus Kommune". 

Opsigelse af kontrakt:

Vores aftale/ kontrakt kan opsiges af begge parter.

Hvad skal I medbringe: 

Som forældre skal I selv medbringe følgende:

- Barnevogn m. godkendt sele, dyne, babalarm og sengetøj. 

- Skiftetøj

- Sovetrøje, fleece eller lignende

- Sut og evt. puttebamse

- Praktisk udetøj, som kan tåle at blive snavset og som passer til det aktuelle vejr.

 Jeg sørger for bleer og pusletilbehør til børnene. Det skal ikke medbringes. 

 

Forsikring og tilsyn:

I SKAL som forældre sørge for, at jeres barn er dækket af jeres familie- og ulykkesforsikring, såfremt barnet forvolder skade på sig selv eller andre.

Ring evt. til jeres forsikringsselskab og rådfør jer med dem.

 

Tilsyn med dagplejen

Ligesom den kommunale dagpleje er den private dagpleje også underlagt pædagogisk tilsyn. Jeg får jævnligt både anmeldt og uanmeldt besøg af Århus kommunes konsulent hos kommunens Børn og Unge-afdeling. 

Tilsyn udføres af Århus Kommunes konsulent, Kirsten Sørensen. 

 

Pris 

En privat børnepasser bliver betalt af forældrene. 

Forældrene får 75% af betalingen dækket som tilskud, der bliver betalt af kommunen. Der er dog et max. tilskud som er forskellig fra kommune til kommune, og bliver reguleret 1 gang om året. 

Århus Kommune yder i året 2018 et tilskud til pasningen på 6.053 kr. pr. barn til forældre der ønsker et plads. Prisen reguleres årligt pr. 1. januar.  Alt afhængig af hvilken kommune I bor i, vil jeres egenbetaling for en plads i Lobeliahaven enten matche den kommunale dagplejes eller være billigere.

Århus Kommunes tilskud udbetales den første hverdag i måneden. Pladsen betales månedsvis forud. I betaler også for juli måned, selvom der afholdes ferie, og får selvfølgelig også det fulde kommunale tilskud under både ferie og i tilfælde af sygdom. 

Der ydes desværre ikke tilskud til hel eller delvis friplads.

En privat børnepasser er, på samme måde som den kommunale dagplejer, godkendt til at passe børn i eget hjem. Der føres tilsyn ved bl.a. uanmeldte besøg fra en dagpleje pædagog fra kommunen et par gange om året.

En privat børnepasser skal selv visitere børn og føre ventelister. Indmelding foregår gennem mig.

En privat børnepasser anskaffer selv de ting, der skal bruges til børnene (legetøj, sandkasse, udendørs legetøj, klapvogn til når vi skal på tur, osv.)